Vladimír Zaťka žije a tvorí v Topoľčanoch. Základy výtvarnej tvorby získal od Vladimíra Fulku, pedagóga, maliara akvarelistu. Vyštudoval dve stzredné školy technického smeru. Po márnom pokuse dostať sa VŠ Výtvarných umení pracoval v rôznych firmách jako konštruktér a projektant. Maľbu študoval popri zamestnania u akademického maliara Jozefa Žatku. Za svoj umelecký rast vďačí aj spolupráci s akademickými maliarmi Jozefom Šulom a Alojzom Machom. Absolvoval kurzy serigrafie v Banskej Bystrici. Navrhoval firemné logá a etikety. Robil grafické návrhy piblikácií a prípravu pre tlačiarne. Venuje sa hlavne olejomaľbe.Od roku 1995 sa venuje computerovej grafike. Popri tom robí výtvarné a grafické návrhy v oblasti reklamy.  V okresných novinách Dnešok obnovil vydávanie prílohy pre začínajúcich autorov, literatúry, výtvarnej tvorby, fotografie, s názvom „Horizonty“.Zúčastňoval sa rôznych súťaží a výstav, najmä súťaží poriadaných NOC na všetkých úrovniach, kde získal viacero ocenení. Svoju tvorbu prezentoval na spoločných i samostatných výstavách. Jeho diela vlastní veľa súkromných osôb, firiem a organizácií doma i v zahraničí.

"Ako výrazový materiál uprednostňuje olejovú farbu v kombinácii s pieskom, akrylovými farbami, motúzom, ktoré tvoria charakter štruktúry a škvrny, v ktorej možno nájst množstvo kompozičných celkov vo viacerých priestorových plánoch. Uvoľnenie formových prostriedkov, znak, skratka a energia prejavu dáva maľbám pohyb, rytmus, dramatický a psychologický účinok. Navodzuje asociácie, reálnu a imaginárnu predstavivosť s metaforickým podtextom. Jeho obrazy majú zvláštne čaro nepokojných impulzov a hladania.
      Obrazy Vladimíra Zaťku, plné dynamiky a napätia sú akýmsi vnútorným precítením či meditáciou nad problémami vo vzťahu človeka k jeho okoliu. Vo výtvarnej skratke sa v nich odráža autorova vnútorná filozofia. Ponúka divákovi intímny zážitok. Námety vnútorne precítené sú kompozične zvládnuté a farebne kultivované. Často vytvára reflexiu na hudbu, krajinu čifilozofické úvahy.
Ako výrazový materiál uprednostňuje olejovú farbu v kombinácii s pieskom, akrylovými farbami, motúzom, ktoré tvoria charakter štruktúry a škvrny, v ktorej možno nájst množstvo kompozičných celkov vo viacerých priestorových plánoch. Uvoľnenie formových prostriedkov, znak, skratka a energia prejavu dáva maľbám pohyb, rytmus, dramatický a psychologický účinok. Navodzuje asociácie, reálnu a imaginárnu predstavivosť s metaforickým podtextom..
      V súvislosti s prezentáciou grafickej tvorby Vladimíra Zaťku si zaiste položíte otázku. Je možné tvoriť umenie pomocou počítača? Odpoveď je jednoduchá. Je to možné. Pretože počítač je pre umelca nástrojom. Tak ako dláto pre sochára, alebo klavír pre hudobníka. Navyše, je tu možnosť bezhraničnej reprodukcie pomocou digitálneho ukladania a čistej reprodukcie. Bolo by nerozumné, aby sme tieto možnosti počítača nevyužívali.
      A akú úlohu pri tomto procese zastáva výtvarník - umelec? Bezpochyby, výtvarník na tomto komunikačnom procese je zúčastnený ako tvorca myšlienky, tvorca jej tvarovania, tvorca jej farebnosti a čistoty kompozície. Teda jeho tvorivá účasť je tu nevyhnutnou podmienkou. Navyše jeho kreativita, s novými informačnými a komunikačnými technológiami, obohacuje inovovať staršie tvorivé procesy. V rámci tohoto vývoja Vladimír Zaťka sa už niekoľko rokov systematicky zaujíma o nové technológie. Nahradzuje bežné tvorivé techniky počítačovou technikou. Skúša jej tvorivé a kreatívne možnosti a sleduje pri tom rôzne zámery. Obraz tak nevznikne na plátne pomocou štetca a farby, ale ako minerálny obraz na obrazovke. Zaujíma ho zvlášť moment tvorenia variantov a simulácia pomocou možnosti zmeny jednotlivých parametrov počítača. Takto jeden námet nekonečne obmieňa, ďalejrozvíjaadávadopohybu.
      Grafické diela Vladimíra Zaťku nás upútajú svojou zaujímavosťou a nevšednosťou. Sú nádherne farebne vyvážené s hlbokým myšlienkovým nábojom. Svedčia o nevyčerpateľnej fantázii autora. Elektronický nástroj mu pomáha vytvoriť množstvo prekvapujúcich efektov. Keby sme ktorékoľvek dielo rozstrihali na menšie kusy, tak po zväčšení by mohla byť každá časť samostatnou kompozíciou. Autor svojimi dielami dokazuje, že pre umelca môže byť aj počítač nástrojom. Podmienkou ale je, aby ten nástroj ovládal človek. Človek tvorivý, mysliaci a cítiaci."

Akad.maliar Jozef Šulo   

"Obrazy Vladimíra Zaťku obsahujú neobyčajne tvorivé napätie, myšlienky dopovedané alebo nedopovedané. V jeho obrazoch sa všetky formy zjednodušujú a kultivujú. Podstatou a dominantou je farba. Túto skúma a overuje, hodnotí a experimentuje s ňou. Jedným z inšpirujúcich prvkov v jeho obrazoch je hudba, jej harmónia i disharmónia.
V grafických dielach realizovaných kombinovanou technikou s pomocou počítačovej techniky cítiť zamyslenie, pády, hriechy a zlobu ľudí vyjadrujú bolesť, trápenie, samotu. No dáva i nádej, sny a vízie štastia a radosti. V jeho tvorbe je odvaha i slabosť, radosť i bolesť."

Akad.maliar Alojz Macho 

 

 

Výstavy a súťaže

-1972 – Detva

- 1974 - Okresná výstava výtvarníkov, Topoľčany

-Okresné, krajské a celoštátne súťaže Výtvarná Dubnica (viacero ocenení a diplomov za maľbu)

diplom za najlepšiu prácu zameranú na mierovú a humanistickú tematiku(Piešťany 1983),

-Okresná súťaž, Topoľčany- 1. miesto v maľbe a cena za súbor obrazov,

- Okresná súťaž, Topoľčany 1985- 2. miesto kresba.

Dubnica n.Váhom r. 1987 , Celoslovenská súťaž Výtvarná Dubnica- čestné uznanie za maľbu.

-Okresná súťaž, Topoľčany-1987, 2. a 3. miesto v maľbe a kresbe.

-Okresná súťaž, Topoľčany-1989, 1. miesto v maľbe a 2. miesto za kresbu

-Okresná súťaž, Topoľčany-1990 1. miesto v kresbe a čestné uznanie v maľbe

- Výtvarné spektrum 97/98- celoštátna súťaž NOC Bratislava-diplom v kat. Nad 25 rokov

Samostatné výstavy

1986 – Spoločenský dom v Topoľčanoch

1996 – Galéria na námestí, Topoľčany

2001 – Galéria na námestí, Topoľčany

 
TEXT texts
PRÁCE works
MAĽBA painting
GRAFIKA graphics
KONTAKT contact